احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام رضا در از میوه های خرد

متن حدیث
من ثمرات العقل ۱- محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم ، قال : سمعت الرضا علیه السلام ، یقول : صدیق کلّ امرئ عقله ، و عدوّه جهله . ۲- الحسین بن محمّد عن معلیّ بن محمّد عن علیّ بن أسباط ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام ، یقول : . . . و ینبغی لمن عقل عن الله أن لایتّهم الله فی قضائه و لایستبطئه فی رزقه . . . . ۳- الصدوق عن أبی الحسن محمّد بن علیّ بن الشاه الفقیه المروزی ، قال : حدّثنا أبوبکر بن محمّد بن عبدالله النیسابوری ، قال : حدّثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سلیمان الطائی بالبصره ، قال : حدّثنا أبی فی سنه ستّین و مائتین ، قال : حدّثنی علیّ بن موسی الرضا علیه السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : رأس العقل بعد الإیمان بالله التودّد إلی الناس و اصطناع الخیر إلی کلّ برّ و فاجر . ۴- الطوسی قال : أخبرنی أبوحفص عمر بن محمّد قال : حدّثنا علیّ بن مهرویه عن داوود بن سلیمان الغازی قال : سمعت الرضا علیّ بن موسی علیه السلام ، یقول : ما استودع الله عبداً عقلاً إلّا استنقذه به یوماً . ۵- الصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله
عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن عمرو الکاتب عن محمّد بن زیاد القلزمیّ عن محمّد بن أبی زیاد الجدّی ، قال : حدّثنی محمّد بن یحیی بن عمر بن علیّ بن أبی طالب قال : سمعت أباالحسن الرضا علیه السلام یقول : . . . و بالعقول یُعتقد معرفته ، . . . و بالعقول یُعتقد التصدیق بالله . . . .
از میوه های خرد ۱- محمد بن یحیی بن احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضّال ، از حسن بن جهم نقل کند که گفت : از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود : دوست هر کس خرد او و دشمن وی نادانی اوست۱ . ۲- حسین بن محمد از معلّی بن محمد از علی بن اسباط نقل کند که گفت : از ابوالحسن الرضا (ع) شنیدم می فرمود : . . . و شایسته است آنکه درباره خدا می اندیشد خدا را در تقدیرش متهم نسازد و او را در روزی رسانی اش ، کند نشمارد۲ . ۳- صدوق از ابوالحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مروزی نقل کند که گفت : ابوبکر بن محمد بن عبدالله نیشابوری ما را چنین حدیث کرد که : ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره ما را حدیث کرد که : پدرم در سال ۲۶۰ ما را چنین حدیث کردکه علی بن موسی الرضا (ع) مرا چنین حدیث فرمود و گفت : پیامبر خدا (ص) فرمود : بالاترین درجه عقل پس از ایمان به خدا ، ابراز دوستی به
مردم و نیکی به هر نیکوکار و بدکاری است۳ . ۴- طوسی گوید : ابوحفص عمر بن محمد مرا چنین خبر رساند که علی بن مهرویه از داود بن سلیمان غازی ما را حدیث کرد و گفت : از علی بن موسی الرضا (ع) شنیدم که فرمود : خداوند ، خرد را در بنده ای به ودیعت ننهاد مگر آنکه روزی وی را بدان نجات بخشید۴ . ۵- صدوق گوید : محمد بن حسن بن احمد بن ولید ( رض ) ما را چنین حدیث گفت : محمد بن عمرو کاتب از محمد بن زیاد قلزمی از محمد بن ابی زیاد جدّی ما را چنین حدیث کرد که محمد بن یحیی بن عمر بن علی بن ابی طالب (ع) گفت : از ابوالحسن الرضا (ع) شنیدم می فرمود : . . . و با خردها شناخت خداوند فراهم آید . . . و تصدیق او مورد اعتقاد واقع شود۵ .
منبع حدیث
۱- أصول کافی ۱/ ۱۱ . ۲- أصول کافی ۲/ ۵۹ . ۳- عیون أخبار الرضا ۲/ ۳۵ . ۴- أمالی طوسی ۵۶ . ۵- توحید صدوق ۳۴ – ۴۱ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *