از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

ارادت آیه الله حاج شیخ محمد کوهستانی به حضرت عباس

حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل کوهستانی فرزند آیه الله کوهستانی ارادت پدرشان را به حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) برای نگارنده چنین بیان فرمودند: فقیه وارسته و صاحبدل مازندران، علاقهی زیادی به حضرت ابوالفضل العباس (ع) داشت و حتی گاهی که روضه میخواند فقط روضهی حضرت ابالفضل العباس (ع) را میخواند. به گونهای که بعضی از افراد مزاح میکردند و میگفتند: آیه الله کوهستانی مثل اینکه فقط روضهی حضرت اباالفضل العباس (ع) را میداند! مرحوم آیه الله کوهستانی میگفت: خدای تعالی یک علی (ع) داشت، الحمد لله آن هم امام ما شد. پدرم روز تاسوعا و عاشورا جورابها را از پا درمیآورد و پابرهنه راه میافتاد و در عزاداری شرکت میکرد.
نیز میفرمود: روضهی هفتگی منزل را بعد از من ترک نکنید و در وفیات هم روضه بگیرید و در جشنها چراغانی کنید و تولی و تبری را کاملا رعایت نمایید.
کتاب حاضر در پنج بخش تنظیم شده است:
بخش اول: آشنایی با جد، جده، پدر و مادر قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع).
بخش دوم: فرزندان حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع).
بخش سوم: بیتالعباسها و قدمگاهها و نظرگاهها و موسسات مذهبی.
بخش چهارم: ناگفتهها دربارهی قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع).
بخش پنجم: کرامات حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) نسبت به شیعیان، اهل سنت، مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان، شامل ۲۴۰ کرامت.
برای حفظ وحدت و یکپارچگی نثر کتاب، مطالب منقول از مآخذ گوناگون (جز آنچه در گیومه قرار دارد) با حفظ کامل معنا و مضمون، تلخیص با ویرایش شده است.
«ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب» [۸] .
اول ذیقعده الحرام ۱۴۱۹ هجری قمری مطابق بهمن ماه ۱۳۷۷ شمسی سالروز تولد کریمهی اهل بیت حضرت فاطمهی معصومه (ع)
قم – حرم اهل بیت (ع)
علی ربانی خلخالی
[صفحه ۱۲]
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *