از دیدگاه شعرا

اشعار در مدح امام رضا محمد خو علی سیما

سحر چون رایت ظلمت نگون گردید و نا پیدا
ز زیر زاغ بال شب بر آمد بیضه بیضا
جهان شد سر به سر روشن مثال وادی ایمن
عیان آمد به هر بر زن صفای سینه سینا
ز چتر چادر کاکل بر آمد چهره لیلی
ز پشت پرده گیسو عیان شد عارض عذرا۱
گل افشان پهنه هامون شد از خون دل مجنون۲
ز اشک دیده وامق۲ گلستان شد همه صحرا
طلوع از چاه کنعان کرد شمس طلعت یوسف
به تخت جاه شادی زد زتخت
چاه و محنت پا
ندانم یوسف ما گر گشاید عقد۴ پیراهن
چه بدهد رو چه بدهد رخ زبوی دلکش زیبا
دل یعقوب خرّم شد بیاض دیده اش زایل
چو آمد پیرهن گستر به روی آن شه والا۵
چو خواهی وصف وی دانی نه مصری و نه کنعانی
که باشد ماه زندانی غلام مقتدای ما
به عالم نخبه آدم ز آدم نخبه در عالم
وصیّ احمد مرسل ولی قادر یکتا
فلک محفل خدم انجم امام و رهبر مردم
قدر چاکر قضا فرمان حسن طینت حسین آسا
خزینه علم حق را در سفینه علم را لنگر
قمر رخسار و مهر افسر محمّد خو علی سیما
فروغ دیده عابد توان پیکر باقر
گل گلدسته جعفر نژاد حضرت موسی
خراسان را مهین۶ سلطان ولیّ حضرت سبحان
امین جنّی و انسی امین ایزد دانا
گل گلزار علیین نضارت بخش باغ دین
مفاد سوره یس طراز عمّ و طه
حضیض خشت درگاهش زاوج لا مکان برتر
به گرد گنبدش گردد چو طایف گنبد خضرا
بشارت باد ای قنبر از ین نظم بلند اختر
مترس از قبرو از محشر که باشد شافعت فردا
ملا علی طبسی متخلّص به « قنبر »
۱ و ۳ – وامق و عذرا : نام دو تن از دلدادگان معروف در ادب فارسی است که پیش از نفوذ اسلام در ایران رواج داشته و عنصری آن را به نظم آورده است .
۲ – مجنون عامری که نام اصلیش قیس بن ملوح است از عشاق نامدار فرهنگ و ادب عرب است که شیفته لیلی دختر عموی خویش گردید و دچار جنون شد و با حیوانات محشور گردید .
بعضی وی را برادر رضاعی حضرت امام حسن مجتبی (ع) دانسته آند ولی چون تولّد او را بین سالهای ۶۵ تا ۸۰ هجری نوشته اند ، صحّت این دعوی بعید می نماید ( این دو بیت صنعت تلمیح دارد ) .
۴ – عقد : گره .
۵ – این دو بیت تلمیح و اشاره ای است به « و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن – اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیراً » ( یعقوب گفت ای دریغ بر یوسف و چشمانش از اندوه سپید شد . یوسف به برادرانش گفت پیراهم مرا ببرید و بر روی پدرم بیندازید که بینا می شود ) ( سوره یوسف . آیات ۸۴ تا ۹۳ ) .
۶ – مهین : بزرگترین – بزرگ .
۷ – حضیض : پستی – نشیب .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *