خاندان

خواهران مادری حضرت عباس

در منابع تاریخی مختلف نام دو بانو به نامهای ام هانی (فاخته) و جمانه (حمانه، حجانه) با نسبتهای مختلف آمده است.
عدهای از مورخین آنها را از عمههای حضرت عباس علیه السلام (و طبیعه خواهران حضرت علی علیه السلام) به حساب آوردهاند. عدهای دیگر آنها را در لیست دختران امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کردهاند، ولی معلوم نساختهاند که مادر آنها کدامیک از همسران حضرت علی علیه السلام بوده است. دسته سوم کسانی هستند که میگویند امهانی و جمانه دختران
[صفحه ۱۰۱]
حضرت ام البنین علیهاالسلام، یعنی خواهران مادری حضرت عباس علیه السلام میباشند.
قبل از جمعبندی نهایی، توجه خوانندگان محترم را به چند منبع در این مورد جلب مینمایم:
۱- در صفحهی ۵۴ کتاب «چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس علیه السلام» امهانی و حمانه (جمانه) را جزء فرزندان حضرت علی علیه السلام به حساب آورده است که معلوم نیست فرزند کدامیک از همسران آن حضرتند.
در صفحهی ۱۱۶ همین کتاب در بحث عموها و عمههای حضرت عباس علیه السلام، آمده است که: «نام عمههای آن حضرت نیز عبارت است از: ۱٫ امهانی علیهاالسلام ۲٫ جمانه علیهاالسلام» و بعد هم در ص ۱۲۰ به اسامی شوهران هر دو بانو و پسران امهانی اشاره میکند.
۲- مؤلف محترم کتاب» ۷۲ مجلس در عزای مظلوم» در پاورقی صفحهی ۱۱۰ نقل میکند که: «… حضرت عباس علیه السلام در سن ۳۴ سالگی به شهادت رسید، مادرش فاطمه کلابیه ام البنین بود که ۶ فرزند به نامهای عباس، عبدالله، جعفر، عثمان، امهانی و حجانه (جمانه) داشت.
۳- در صفحهی ۱۷۱ کتاب «امام حسین علیه السلام آفتاب تابان ولایت»، تألیف محمد محمدی اشتهاردی چنین آمده است: «سومین همسر علی علیه السلام ام البنین دارای شش فرزند بود به نامهای: عباس، عبدالله، جعفر، عثمان (این چهار نفر در کربلا به شهادت رسیدند) و امهانی
[صفحه ۱۰۲]
(فاخته) و جمانه».
جمعبندی نهایی: همان گونه که ملاحظه گردید، نه تنها در نسبت این دو بانو اختلاف نقل و نظر وجود داشت، بلکه حتی در خود نام آنها نیز نسخههای متفاوتی وجود دارد. برای اولی نامهای امهانی و فاخته ذکر شده است و برای دومی سه نام جمانه، حمانه و حجانه ضبط گردیده است.
حال در این که آیا امهانی و جمانه چهار نفر بودهاند با تشابهات اسمی، به این معنا که دو تا از آنها از عمههای حضرت عباس علیه السلام و دو نفر دیگر از خواهران مادری حضرت عباس علیه السلام باشند، و یا این که در واقع امر دو نفر بیشتر نیستند که در حقیقت یا عمههای حضرت علیه السلام هستند و یا خواهران مادری وی، و مورخان نسبت آنها را اشتباه ذکر کردهاند؛ بنده در شک و تردید به سر میبرم و با ضرس قاطع نمیتوانم بگویم که این دو بانوی بزرگوار عمههای حضرت علیه السلام هستند و یا خواهران مادری او.
با تمام این حرفها، خیلی مایل بودم که در مورد این دو خانم، تحقیق دقیقتر و گستردهتری انجام دهم. ولی صد حیف که نه فرصت کافی دارم و نه منابع بیشتر و غنیتر در اختیار. امید است که آیندگان و دیگر مؤلفان این مهم را انجام دهند و این بندهی ناچیز را از نتیجهی تحقیق خود، آگاه سازند.
[صفحه ۱۰۵]
برگرفته از کتاب دریای تشنه، تشنه دریا (نگاهی به زندگانی علمدار کربلا) نوشته: رحیم میردری کوندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *