خاندان

عبدالله بن علی بن ابیطالب

«السلام علی عبدالله بن امیرالمومنین مبلی البلاء و المنادی بالولاء فی عرصه کربلاء المضروب مقبلا و مدبرا لعن الله قاتله هانی بن ثبت الحضرمی» (از زیارت ناحیهی مقدسه).
مادرش ام البنین دختر حزام بن خالد است.
احمد بن محمد به سندش از عبدالله بن حسن و عبیدالله بن عباس روایت کرده است: روزی که عبدالله بن علی بن ابیطالب (ع) در کربلا به شهادت رسید بیست و پنج سال از عمرش گذشته بود و فرزندی از او به جای نماند. احمد بن عیسی نیز از ضحاک مشرقی نقل میکند که گفت: عباس بن علی (ع) به برادرش عبدالله فرمود: پیش روی من به میدان جنگ برو تا جانبازی تو را ببینم و در شهادتت ماجور شوم، زیرا تو را فرزندی نیست. عبدالله به میدان رفت و از لشگر دشمن هانی بن ثبیت حضرمی به مبارزهی او آمد او را شهید نمودند.
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *