معجزات و کرامات

حاج شیخ قوام توسل به قمر بنیهاشم

مرحوم حجتالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ قوام وشنوهای فرمود:
روز جمعهی آخر ماه رمضان خوابیده بودم، در عالم رویا دیدم آقای حاج میرزا صادق آقای تبریزی منبر رفته است و روضه حضرت ابوالفضل العباس (ع) میخواند، ولی روضهی ایشان – به اصطلاح اهل منبر – نگرفت و من دو بیت از اشعار که در وصف ایشان سروده شده بود، خواندم، مجلس خیلی گرفت.
از خواب بیدار شدم، مرحوم آیتالله بروجردی آن زمان در وشنوه بودند، خدمت ایشان رسیدم، همان موقع نوهی مرحوم حاج میرزا صادق آقای
[صفحه ۳۸۰]
تبریزی خدمت آقای بروجردی بود. خواب را برای آقای بروجردی گفتم.
ایشان متاثر شدند و اشک در چشمانشان جمع شد و به نوهی مرحوم آقای حاج میرزا صادق آقای تبریزی فرمود: رسم مرحوم جد ما این بود که در جمعهی آخر ماه رمضان متوسل به حضرت ابوالفضل (ع) میشد. [۳۱۰] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *