معجزات و کرامات

حسن آل ضیاءالدین و نقل کرامات حضرت ابوالفضل

سید حسن آل ضیاءالدین، کلیددار حرم حضرت عباس (ع) این کرامت را از جناب آقای حاج محمد شیخ علی ابوطحین برای پدر (نگارنده) نقل نمود:
حاج محمد شیخ علی – که از دوستان صمیمی آقای حسن کلیددار به شمار
[صفحه ۵۶۴]
میآید – خودش این کرامت را از کلیددار شنیده میگوید:
در سال ۱۹۵۰ میلادی و در ماه خرداد زایری از جنوب افریقا نزد کلیددار آمد و از او خواست چند نفر همراه او بیاید و سه تخته قالی قابل توجه و فاخری که هدیه برای حضرت عباس (ع) آورده، بیاورند. کلیددار چند نفر را همراه او فرستاد آنها قالیها را به اتاق کلیددار آوردند.
آنگاه زایر آفریقایی مقداری پول به کلیددار داد تا به خادمان و نیازمندان بدهد. کلیددار از او از سبب انجام این کار سوال نمود.
جواب داد: من در آفریقای جنوبی در شهر «کیب تاون» زندگی میکنم. سیاست غلط آن کشور نژادپرستی است که نژاد سفید را بر نژاد سیاهپوست – که اکثریت را تشکیل میدهند – برتری میدهد. ما سیاهپوستها ساکنان اصلی آن دیار هستیم. سفیدپوستها مزرعهی ما را آتش زدند و مقداری از مزرعهها آتش گرفتند. آتش به طرف غرب مزرعه رفت تا جایی که علمی که بر آن نوشته شده بود: «یا قمر بنیهاشم» آتش توقف نمود. ما در آفریقا به یک چنین عملی، «العلم الدار» میگوییم. پس از ایستادن آتش، مزرعه من از آتشسوزی سالم ماند.
پس از دیدن این کرامت، تصمیم گرفتم به کربلا و زیارت امام حسین و حضرت عباس (ع) بیایم و از حضرت عباس (ع) تشکر کنم. در مسیر راهم به عراق از ایران قالیها را فراهم نمودم.
ناقل ادامه میدهد: به همراه کلیددار او را به حرم بردم و زیارت خواندم. سپس او را به اتاق کلیددار آوردم و علمی بسیار باارزش به عنوان هدیه از خزانهی حضرت به او داده شد. سپس به زیارت امام حسین (ع) مشرف شد. [۳۵۸] .
[صفحه ۵۶۵]
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *