معجزات و کرامات

حسین موسوی کرمانی و توسل به حضرت ابوالفضل

جناب حجهالاسلام آقای سید شهریار رضا عابدی پاکستانی، که یکی از طلاب متدین حوزهی علمیهی قم میباشند، نقل کردند:
در هندوستان بین یک جوان شیعه و سنی مشاجره میشود. جوان شیعه فرار میکند و پلیس درصدد برمیآید که او را دستگیر کند. علیالقاعده نمیبایستی در آن موقعیت حساس به منزلش برود، چون بیم آن بود که تحت تعقیب پلیس باشد. ولی جوان به منزل میرود و پلیس هم او را تعقیب میکند. در منزل، او در زیر میز اطاق
[صفحه ۴۸۰]
رفته، خود را مخفی میکند و مادر و خواهر و بستگان نزدیکش شروع به خواندن دعا و توسلات کرده و متوسل به حضرت اباالفضل العباس (ع) میشوند و ذکر شریف یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (ع) اکشف کربی بحق اخیک الحسین (ع) را میخوانند. پلیس برای پیدا نمودن او داخل خانه شده همه جا را میگردد، و حتی زیر میز را هم نگاه میکند، ولی در اثر توسلات مزبور به ویژه توسل به قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) او را پیدا نمیکنند.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *