معجزات و کرامات

عنایت قمر بنیهاشم شفای کور

یکی از اعاظم نقل میکرد: کسی را در حرم یا صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس قمر بنیهاشم (ع) دیدم که لباسهایش را پاره میکنند و کاغذی هم در دستش بوده که یک نفر هندی میگوید: سی اشرفی میدهم بده به من و او هم قبول نمیکند. مرد هندی اصرار میکند و او هم میگوید: وصیت میکنم در داخل کفنم
[صفحه ۴۷۲]
بگذارند. از ماجرا پرسیدم، گفتند: کوری بوده و سه روز به حضرت عباس علیه الصلاه والسلام متوسل شده، نتیجه حاصل نمیشود، پولی داده تا او را به حرم حضرت ابی عبدالله علیه الصلاه والسلام میبرند (البته به قصد شکایت). تا آن جا وارد میشود کاغذی به دستش داده باز به حضرت عباس (ع) حواله میدهند. میگوید: چشمم راه را نمیبیند و پول هم ندارم که به راهنما بدهم. میفرمایند: به قدری که این راه را بروی چشمت میبیند. بالاخره مرد نابینا آمد تا داخل حرم مطهر حضرت عباس علیه الصلاه والسلام شد. در آن جا دستی به سینهاش زده، و میگویند: حضرت عباس (ع) شفایت داد که یک دفعه چشمانش باز و بینا میشود.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *