معجزات و کرامات

کرامات الرضویه شفای محمدرضا

حضرت آقای حاج شیخ علی اکبر مروج الاسلام نقل فرمود که شخصی به نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال کوری دیده بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری گرفتار بود .
دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد وبعضی اشخاص ترحّماً چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و مرحمت
حضرت ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) شامل حالش شده شفا یافت و حال تقریباً ده سال می شود او را بینا می بینیم و خودش شرح حالش را نقل کرد :
وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و این کوری من هفت سال طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگاه این دختر را بعنوان خدمتکاری به من بدهی من می خواهم جوابش را نگفته گذشتم لکن سخن او بسیار بر دل من اثر کرد . و محزون شدم همانجا توجه کردم به حضرت رضا ( علیه السلام ) و عرض کردم یا مرگ یا شفا زیرا زندگانی بر من خیلی ناگوار است .
پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم که اندکی گنبد مطهر را می بینم تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و شروع به گریه کردم و چون چند دقیقه گذشت ملتفت شدم که من همه چیز و همه جا را می بینم پس برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد گفتم من همه جا را می بینم و احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده دختر باور نکرد لذا شروع بدویدن کردم آنگاه با دختر از صحن مطهر بیرون آمدیم .
( – کرامات رضویه . )
زجان بگذر که
جانان می توان یافت
زجانان دم بدم جان می توان یافت
طلب کاری گر آن کنز خفا را
در این دلهای ویران می توان یافت
چوآمد قلب مومی عرش رحمان
در انسان عرش رحمان می توان یافت
ز نامردان طلب منمای درمان
که درمان را زمردان می توان یافت
تو را درد طلب نبود وگرنه
دوای درد آسان می توان یافت
طبیب درد جمله دردمندان
چو سلطان خراسان می توان یافت
رضا نوباوه موسی بن جعفر
که با حُبّ وی ایمان می توان یافت
علوم اولین و آخرین را
در این مشکوه رخشان می توان یافت
رخش آئینه وجه اِلهی
در این آئینه یزدان می توان یافت
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *