• عالم ربانی، حاج محمود زنجانی ماجرای سفر خویش به عراق و برخورد خود را با فرمانده ی روسی چنین تعریف می کرد:چندی از جنگ جهانی اول گذشته بود که پیاده […]
  • متن حدیثعن الرّضا علیه السلام : صِلْ رحمک وَ لَوْ بشَربَه مِن ماءٍ ، وَ أفضَل ما تُوصل بِه الرّحِم کفُّ الاذّی عنهاامام رضا علیه السلام فرمود : پیوند خویشاوندی […]
  • علی (ع) می فرماید: ادب برای بینوا ثروت و دارائی و برای تنها، یار و مونس، و برای خاطر پریشان بهترین درمان است، ادب صاحب خویش را زنده و به […]