• بازگردیم به جریان غدیر…هنگامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از همه مردم برای حضرت علی بن ابیطالب ((ع)) بیعت گرفت، جبرائیل نازل شد و این آیه را […]
  • استاد محترم، آقای حاج اصغر سلطانی شاعر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در تاریخ ۱۷ / ۷ / ۷۵ از کرج مرقوم داشتهاند:سال ۱۳۵۴ همراه عدهای از کرج با […]
  • سؤال :وقتی معاویه , یزید را به ولایتعهدی انتخاب کرد همه مخالف بودند, نه به خاطر اینکه یزید یک شخصیت فاسدی بود, بلکه اساسا با اصل ولایتعهدی مخالفت می شد […]