• حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای سید حسن صحفی قمی، از پسر صاحب داروخانهی جوهرچی واقع در سرچشمهی تهران نقل کرد که گفت:مرحوم پدرم به درد چشمی مبتلا شد که در نتیجهی […]
  • وی از اصحاب بزرگوار امام رضاست که محضر حضرت جواد (ع) را نیز درک کرده و با همیاری برادرش حسین که وی نیز از مقرّبان امام همام بوده ، حدود […]
  • عبدالحمید ابن ابیالحدید در شرح نهجالبلاغه گوید: بدان که اگر علی (ع) با آن فصاحت و بلاغتی که مخصوص اوست مباهات و افتخار کند و مناقب و فضائل خود را […]