• متن حدیثمشکله الفقر قال الرضا علیه السلام : من صدق الناس کرهوه ، المسکنه مفتاح البؤس . . . . مشکل فقر حضرت رضا (ع) فرمود : هر که به […]
  • ( طلبه بحرینی )سید جلیل سید محمد موسوی خادم روضه منوره رضویه که بیشتر اوقات بزیارت عتبات ائمه : در عراق مشرف می شد فرمود :سیدی صالح در کاظمین بمن […]
  • جناب آقای وحید مبشر گوید:یکی از صبحهای جمعهی زمستان ۱۳۸۴ هجری شمسی خانوادهای از تهران به منزل ما آمدند، دختری داشتند که مبتلا به سرطان بود – فکر میکنم سرطان […]