• مرحوم دانشمند محقق آقای شیخ محمد باقر ملبوبی در کتاب «الوقایع و الحوادث» نقل میکند: مداح مخلصی را دیدم، میگفت: در تهران سوار بر تاکسی شدم تا به مجلس سوگواری […]
  • جناب حجه الاسلام آقای شیخ محمد تقی سیفی همدانی، حامی مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (ع) طی مکتوبی به انتشارات مکتب الحسین (ع) چنین نگاشتهاند:بسم الله الرحمن الرحیم(و لله الاسماءالحسنی […]
  • ۲- حضرت آیتالله حاج سید عبدالصاحب طباطبائی نجفی – دام ظله العالی – فرزند برومند مرحوم آیتالله العظمی قاضی طباطبائی قدس سره از بزرگان نجف اشرف بدون واسطه به این […]