• جناب حجه الاسلام عالم متقی آقای شیخ علی میرخلفزاده در کتاب کرامات العباسیه، ص ۱۴۶ و ۱۴۷ راجع به شفای خانم کلیمی چنین مینویسد:۲٫ یک کلیمی هست که با من […]
  • آیه الله مرحوم حاج شیخ عباسعلی اسلامی، بنیانگذار جامعهی تعلیمات اسلامی، در خاطراتی که اخیرا از ایشان منتشر شده است، بخش مربوط به خاطرات سفر خویش در ایام جوانی به […]
  • او اهل عبادت و رابطه با خدا بود ، اهل دعا و انس و صفای الهی بود به مانند اجداد گرامیش دوست داشت در حال نماز و روزه و عبادت […]