• در کتاب کرامات العباسیه از حضرت آیه اللّه حاج سید عبّاس کاشانی حائری چنین نقل شده:روزی در خانه آیه اللّه العظمی حکیم بودم که کلیددار آستان مقدس حضرت اباالفضل علیه […]
  • اخبار آن حضرت (ع) با مأمون طلب کردن مأمون ، را از مدینه به مرو و ولی عهد گردانیدن وی مأمون از شیعیان امیرمؤمنان علی (ع) بود و بدین اعتقاد […]
  • بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله الذی شرف هذا اشاره به بیت بقدوم ابیه اشاره به امام حسین (ع) من کان بالامس بیتا اصبح قبله. ایها الکفره الفجره اتصدون طریق البیت […]