• ابوقُرّه ( مسیحی از دوستان اُسقف اعظم ) یکی از خبرپردازهای عصر امام رضا علیه السّلام بود ، صفوان بن یحیی یکیاز شاگردان امام رضا علیه السّلام می گوید : […]
  • حجهالاسلام والمسلمین، نویسندهی توانا، جناب آقای حاج شیخ محمدمهدی تاج لنگرودی واعظ، صاحب تالیفات کثیره از تهران، فرمودند:[صفحه ۴۴۵]مرحوم حاج شیخ ابراهیم معراجی، فارغالتحصیل حوزهی علمیهی نجف، که بعد از […]
  • لما زاد ماء الکوفه و خاف اهلها الغرق و فزعوا الی امیرالمومنین (ع)، فرکب بغله رسول الله (ص) و خرج والناس معه حتی اتی شاطیء الفرات، فنزل (ع) و اسبغ […]