• ۶- جناب آقای مهندس وحید مبشر، فرزند آیتالله مبشر کرامتی را این گونه نقل کرد:حجتالاسلام حاج شیخ حسین کبیر تهرانی رحمه الله در مجالس روضه میگفتند:قبل از پیروزی انقلاب روزی […]
  • جناب حجهالاسلام آقای شیخ محمد سمامی حائری، از مرحوم آیه الله حاج سید محمدکاظم قزوینی (ره) (متوفای ۱۳ جمادیالثانیه ۱۴۱۵ ه.ق) صاحب تالیفات کثیره نقل کردند که ایشان فرمودند:۱۸٫ یکی […]
  • سید فاضل مامیشه یکی از خادمان مرقد حضرت عباس (ع) کرامت ذیل را نقل مینماید:در سال ۲۰۰۰ میلادی مردی بزرگسال زمینگیر به همراه سه جوان همراه وارد حرم حضرت عباس […]