آرشیو خاندان

 • حضرت علی علیه السلام در ۲۱ رمضان سال چهلم هجری به شهادت[صفحه ۳۸]رسیدند. حضرت عباس علیه السلام که در چهارم شعبان ۲۶ هجری به دنیا آوردهاند، به هنگام شهادت پدرش […] 0

  عباس در شب شهادت پدر

  حضرت علی علیه السلام در ۲۱ رمضان سال چهلم هجری به شهادت[صفحه ۳۸]رسیدند. حضرت عباس علیه السلام که در چهارم شعبان ۲۶ هجری به دنیا آوردهاند، به هنگام شهادت پدرش […]

  ادامه ...

 • او را بدین سبب، ابوالفضل نامیده اند که پسری به نام فضل داشته است. اما اگر فرزندی به این نام هم نمی داشت، این کنیه زیبنده ی او بود. زیرا […] 0

  کنیه حضرت ابوالفضل ابوالفضل

  او را بدین سبب، ابوالفضل نامیده اند که پسری به نام فضل داشته است. اما اگر فرزندی به این نام هم نمی داشت، این کنیه زیبنده ی او بود. زیرا […]

  ادامه ...

 • ۱٫ امهانی: این بانو زوجهی هبیره بن ابیوهب بن عمرو بن عائز بن عمران بن محزوم قرشی بوده و فاخته نام داشته است. وی چهار پسر به نامهای: جعده، هانی، […] 0

  عمه های حضرت عباس

  ۱٫ امهانی: این بانو زوجهی هبیره بن ابیوهب بن عمرو بن عائز بن عمران بن محزوم قرشی بوده و فاخته نام داشته است. وی چهار پسر به نامهای: جعده، هانی، […]

  ادامه ...

 • ثنیه، به معنی هر نوع گردنه در کوههای قابل رفت و آمد است و غالبا مضاف به یک اسم علم میباشد. به طور مثال، گفته میشود: ثنیهالرکاب، ثنیهالعقاب، ثنیهالمرار و […] 0

  امامزادگان از آل ابیطالب در ثنیه

  ثنیه، به معنی هر نوع گردنه در کوههای قابل رفت و آمد است و غالبا مضاف به یک اسم علم میباشد. به طور مثال، گفته میشود: ثنیهالرکاب، ثنیهالعقاب، ثنیهالمرار و […]

  ادامه ...

 • عقیل دانای به انساب قبائل عرب و ایام و روزها بود او در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله می نشست و مردم در شناخت[صفحه ۲۶]قبائل عرب و […] 0

  عقیل و علم انساب

  عقیل دانای به انساب قبائل عرب و ایام و روزها بود او در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله می نشست و مردم در شناخت[صفحه ۲۶]قبائل عرب و […]

  ادامه ...

 • حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، دارای لقبهای فراوانی است که هر یک از آنها اشاره به یک صفت مهم از صفات متعالی ونورانی و ارزشمند، در وجود مبارک آن حضرت […] 0

  لقبهای حضرت ابوالفضل

  حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، دارای لقبهای فراوانی است که هر یک از آنها اشاره به یک صفت مهم از صفات متعالی ونورانی و ارزشمند، در وجود مبارک آن حضرت […]

  ادامه ...

 • جناب نزار که پسر معد و جد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد، به خاطر این که وقتی پدرش معد درخشش نور نبوت را در پیشانی او […] 0

  نسب حضرت ابوالفضل نزار

  جناب نزار که پسر معد و جد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد، به خاطر این که وقتی پدرش معد درخشش نور نبوت را در پیشانی او […]

  ادامه ...

 • اشارهسر بریده امام، زیارتگاهی در شهر قاهره، پایتخت مصر دارد که شمع پروانه دلها شده و شیعه و سنی تعظیمش می کنند و در حریم آن، محبت قلبی و فطری […] 0

  محل دفن سر مطهر امام حسین قاهره

  اشارهسر بریده امام، زیارتگاهی در شهر قاهره، پایتخت مصر دارد که شمع پروانه دلها شده و شیعه و سنی تعظیمش می کنند و در حریم آن، محبت قلبی و فطری […]

  ادامه ...

 • امام، گسترش آزادیهای معقول را حق مسلم مردم و از حقوق اولیه آنها می دانست. از نظر امیرالمؤمنین (ع) دولت مسئول آزادیهای مردم بوده و اگر مانع آزادی مردم شود، […] 0

  توسعه آزادیها در حکومت امام علی

  امام، گسترش آزادیهای معقول را حق مسلم مردم و از حقوق اولیه آنها می دانست. از نظر امیرالمؤمنین (ع) دولت مسئول آزادیهای مردم بوده و اگر مانع آزادی مردم شود، […]

  ادامه ...

 • بقعهی امامزاده عبدالله، واقع در حومهی تهران (جی علیا)، بنایی هشت ضلعی است که بر روی سکوت هشت ترکی بنا شده است. طول هر ضلع داخل بقعه دو متر است. […] 0

  امامزاده عبدالله

  بقعهی امامزاده عبدالله، واقع در حومهی تهران (جی علیا)، بنایی هشت ضلعی است که بر روی سکوت هشت ترکی بنا شده است. طول هر ضلع داخل بقعه دو متر است. […]

  ادامه ...