آرشیو ازدواج و همسران

 • از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […] 0

  نگرش سیاسی حضرت ام البنین

  از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […]

  ادامه ...

 • سبیکه یکی از کنیزان آن حضرت که مادر حضرت جواد (ع) است ، و ام حبیبه دختر مأمون که در جریان ولایتعهدی تحمیلی با انگیزه سیاسی به عقد امام (ع) […] 0

  همسر امام رضا

  سبیکه یکی از کنیزان آن حضرت که مادر حضرت جواد (ع) است ، و ام حبیبه دختر مأمون که در جریان ولایتعهدی تحمیلی با انگیزه سیاسی به عقد امام (ع) […]

  ادامه ...

 • این بانوی بزرگوار نزد مسلمانان جایگاهی ویژه دارد، و بسیاری از آنان معتقدند او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه حضرت باری تعالی شفیع […] 0

  ام البنین واسطهی فیض الهی

  این بانوی بزرگوار نزد مسلمانان جایگاهی ویژه دارد، و بسیاری از آنان معتقدند او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه حضرت باری تعالی شفیع […]

  ادامه ...

 • پژوهشی در اعقاب و بازماندگان حضرت عباس بن علی علیه السلام همسر و فرزندان حضرت عباس علیه السلام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، با لُبابَه دختر عبیداللّه بن عباس پسر […] 0

  همسر و فرزندان حضرت عباس علیه السلام

  پژوهشی در اعقاب و بازماندگان حضرت عباس بن علی علیه السلام همسر و فرزندان حضرت عباس علیه السلام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، با لُبابَه دختر عبیداللّه بن عباس پسر […]

  ادامه ...

 • وی فاطمه [۱۰۷] ، دختر حزام [۱۰۸] بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن […] 0

  سلسلهی نسب ام البنین

  وی فاطمه [۱۰۷] ، دختر حزام [۱۰۸] بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن […]

  ادامه ...

 • گویندهی مشهور، مهدی سویج، در کتاب خود آورده است: در موارد متعدد و مواقع زیادی تاریخ وفات ام البنین (س) را از اشخاص گوناگون تعدادی از صاحبنظران در این باره […] 0

  رحلت و محل دفن ام البنین

  گویندهی مشهور، مهدی سویج، در کتاب خود آورده است: در موارد متعدد و مواقع زیادی تاریخ وفات ام البنین (س) را از اشخاص گوناگون تعدادی از صاحبنظران در این باره […]

  ادامه ...

 • حضرت ابوالفضل دارای پنج فرزند پسر به نام های: عبیدالله، فضل، حسن، قاسم، محمد و یک دختر. یکی از همسران آن حضرت لبابه مادر عبیدالله و فضل است و همسر […] 0

  همسر و نام فرزندان عباس ابن علی

  حضرت ابوالفضل دارای پنج فرزند پسر به نام های: عبیدالله، فضل، حسن، قاسم، محمد و یک دختر. یکی از همسران آن حضرت لبابه مادر عبیدالله و فضل است و همسر […]

  ادامه ...

 • حضرت ابوالفضل دارای پنج فرزند پسر به نام های: عبیدالله، فضل، حسن، قاسم، محمد و یک دختر. یکی از همسران آن حضرت لبابه مادر عبیدالله و فضل است و همسر […] 0

  همسر و نام فرزندان عباس ابن علی

  حضرت ابوالفضل دارای پنج فرزند پسر به نام های: عبیدالله، فضل، حسن، قاسم، محمد و یک دختر. یکی از همسران آن حضرت لبابه مادر عبیدالله و فضل است و همسر […]

  ادامه ...

 • به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […] 0

  ازدواج و فرزندان حضرت ابوالفضل

  به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […]

  ادامه ...

 • ۱٫ فاطمهی زهرا، دختر رسول الله (ص).۲٫ امامه بنت ابیالعاص، دختر زینب (بنت خدیجه همسر رسول الله (ص)).۳٫ ام البنین بنت حزام ابنخالد کلابی.۴٫ خوله بنت جعفر بن قیس حنفیه.[صفحه […] 0

  همسران حضرت امیرالمومنین علی

  ۱٫ فاطمهی زهرا، دختر رسول الله (ص).۲٫ امامه بنت ابیالعاص، دختر زینب (بنت خدیجه همسر رسول الله (ص)).۳٫ ام البنین بنت حزام ابنخالد کلابی.۴٫ خوله بنت جعفر بن قیس حنفیه.[صفحه […]

  ادامه ...