آرشیو ازدواج و همسران

 • وی فاطمه [۱۰۷] ، دختر حزام [۱۰۸] بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن […] 0

  سلسلهی نسب ام البنین

  وی فاطمه [۱۰۷] ، دختر حزام [۱۰۸] بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن […]

  ادامه ...

 • پس از آنکه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به سوگ پارهی تن و ریحانهی رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) یعنی سرور زنان عالمیان حضرت فاطمهی زهرا (س) شهیدهی راه […] 0

  ازدواج امیرالمومنین علی با ام البنین

  پس از آنکه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به سوگ پارهی تن و ریحانهی رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) یعنی سرور زنان عالمیان حضرت فاطمهی زهرا (س) شهیدهی راه […]

  ادامه ...

 • ام البنین بر آن بود که جای خالی مادر آنها را در زندگی دو سبط پیامبر اکرم (ص) دو ریحانهی رسول خدا (ص) و دو سرور جوانان بهشت، امام حسن […] 0

  ام البنین، و دو سبط پیامبر

  ام البنین بر آن بود که جای خالی مادر آنها را در زندگی دو سبط پیامبر اکرم (ص) دو ریحانهی رسول خدا (ص) و دو سرور جوانان بهشت، امام حسن […]

  ادامه ...

 • ۱٫ فاطمهی زهرا، دختر رسول الله (ص).۲٫ امامه بنت ابیالعاص، دختر زینب (بنت خدیجه همسر رسول الله (ص)).۳٫ ام البنین بنت حزام ابنخالد کلابی.۴٫ خوله بنت جعفر بن قیس حنفیه.[صفحه […] 0

  همسران حضرت امیرالمومنین علی

  ۱٫ فاطمهی زهرا، دختر رسول الله (ص).۲٫ امامه بنت ابیالعاص، دختر زینب (بنت خدیجه همسر رسول الله (ص)).۳٫ ام البنین بنت حزام ابنخالد کلابی.۴٫ خوله بنت جعفر بن قیس حنفیه.[صفحه […]

  ادامه ...

 • از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […] 0

  نگرش سیاسی حضرت ام البنین

  از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […]

  ادامه ...

 • حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با بانویی به نام «لبابه» دختر عبدالله [۳۱] بن عباس بن عبدالمطلب (پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله) ازدواج کرد. نام مادر لبابه […] 0

  همسر حضرت عباس

  حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با بانویی به نام «لبابه» دختر عبدالله [۳۱] بن عباس بن عبدالمطلب (پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله) ازدواج کرد. نام مادر لبابه […]

  ادامه ...

 • محبت بیشائبهی ام البنین (س) در حق فرزندان رسول خدا (ص) و فداکاریهای فرزندان او در راه سیدالشهدا (ع)، در تاریخ بیپاسخ نماند. اهل بیت عصمت و طهارت در احترام […] 0

  اهل بیت و ام البنین

  محبت بیشائبهی ام البنین (س) در حق فرزندان رسول خدا (ص) و فداکاریهای فرزندان او در راه سیدالشهدا (ع)، در تاریخ بیپاسخ نماند. اهل بیت عصمت و طهارت در احترام […]

  ادامه ...

 • به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […] 0

  ازدواج و فرزندان حضرت ابوالفضل

  به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […]

  ادامه ...

 • زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزهی ام البنین (س) رو به پایان بود. او به عنوان همسر شهید، رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و فرزندانی تربیت […] 0

  عروج عرشی حضرت ام البنین

  زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزهی ام البنین (س) رو به پایان بود. او به عنوان همسر شهید، رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و فرزندانی تربیت […]

  ادامه ...

 • به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر به این که آن حضرت، هنگام شهادت پدر […] 0

  ازدواج و فرزندان حضرت ابوالفضل

  به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر به این که آن حضرت، هنگام شهادت پدر […]

  ادامه ...