آرشیو ازدواج و همسران

 • گویندهی مشهور، مهدی سویج، در کتاب خود آورده است: در موارد متعدد و مواقع زیادی تاریخ وفات ام البنین (س) را از اشخاص گوناگون تعدادی از صاحبنظران در این باره […] 0

  رحلت و محل دفن ام البنین

  گویندهی مشهور، مهدی سویج، در کتاب خود آورده است: در موارد متعدد و مواقع زیادی تاریخ وفات ام البنین (س) را از اشخاص گوناگون تعدادی از صاحبنظران در این باره […]

  ادامه ...

 • پس از آنکه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به سوگ پارهی تن و ریحانهی رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) یعنی سرور زنان عالمیان حضرت فاطمهی زهرا (س) شهیدهی راه […] 0

  ازدواج امیرالمومنین علی با ام البنین

  پس از آنکه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به سوگ پارهی تن و ریحانهی رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) یعنی سرور زنان عالمیان حضرت فاطمهی زهرا (س) شهیدهی راه […]

  ادامه ...

 • حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با بانویی به نام «لبابه» دختر عبدالله [۳۱] بن عباس بن عبدالمطلب (پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله) ازدواج کرد. نام مادر لبابه […] 0

  همسر حضرت عباس

  حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با بانویی به نام «لبابه» دختر عبدالله [۳۱] بن عباس بن عبدالمطلب (پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله) ازدواج کرد. نام مادر لبابه […]

  ادامه ...

 • به خوبی روشن نیست که حضرت عباس علیه السلام در چه سالی ازدواج نمود، ولی نظر به اینکه آن حضرت هنگام شهادت پدر، حدود چهارده سال داشت، می توان حدس […] 0

  ازدواج حضرت عباس و فرزندان او

  به خوبی روشن نیست که حضرت عباس علیه السلام در چه سالی ازدواج نمود، ولی نظر به اینکه آن حضرت هنگام شهادت پدر، حدود چهارده سال داشت، می توان حدس […]

  ادامه ...

 • این بانوی بزرگوار نزد مسلمانان جایگاهی ویژه دارد، و بسیاری از آنان معتقدند او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه حضرت باری تعالی شفیع […] 0

  ام البنین واسطهی فیض الهی

  این بانوی بزرگوار نزد مسلمانان جایگاهی ویژه دارد، و بسیاری از آنان معتقدند او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه حضرت باری تعالی شفیع […]

  ادامه ...

 • به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […] 0

  ازدواج و فرزندان حضرت ابوالفضل

  به خوبی روشن نیست که جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، در چه سالی، ازدواج نموده است، ولی نظر بهاین که آن حضرت، هنگام شهادت پدر بزرگوارش، حضرت […]

  ادامه ...

 • از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […] 0

  نگرش سیاسی حضرت ام البنین

  از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن است. وی پس از واقعهی عاشورا از مرثیهخوانی و نوحهسرایی استفاده کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان […]

  ادامه ...

 • حضرت اباالفضل العبّاس علیه السلام همسر دیگری به نام ام ولد علیها السلام که ظاهرا از کنیزان آن حضرت علیه السلام بوده داشته اند، که یکی از پسران ایشان به […] 0

  دومین همسر حضرت ابوالفضل علیه السلام

  حضرت اباالفضل العبّاس علیه السلام همسر دیگری به نام ام ولد علیها السلام که ظاهرا از کنیزان آن حضرت علیه السلام بوده داشته اند، که یکی از پسران ایشان به […]

  ادامه ...

 • سبیکه یکی از کنیزان آن حضرت که مادر حضرت جواد (ع) است ، و ام حبیبه دختر مأمون که در جریان ولایتعهدی تحمیلی با انگیزه سیاسی به عقد امام (ع) […] 0

  همسر امام رضا

  سبیکه یکی از کنیزان آن حضرت که مادر حضرت جواد (ع) است ، و ام حبیبه دختر مأمون که در جریان ولایتعهدی تحمیلی با انگیزه سیاسی به عقد امام (ع) […]

  ادامه ...

 • زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزهی ام البنین (س) رو به پایان بود. او به عنوان همسر شهید، رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و فرزندانی تربیت […] 0

  عروج عرشی حضرت ام البنین

  زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزهی ام البنین (س) رو به پایان بود. او به عنوان همسر شهید، رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و فرزندانی تربیت […]

  ادامه ...