آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • فلسفه امام ( علیه السّلام ) در حکومت ، مبتنی بر پیکار با فقر و دور کردن شبح منفورش از مردم است ؛ زیرا فقر ، فاجعه ای است که […] 0

  دیدگاه امام علی در نابود کردن فقر

  فلسفه امام ( علیه السّلام ) در حکومت ، مبتنی بر پیکار با فقر و دور کردن شبح منفورش از مردم است ؛ زیرا فقر ، فاجعه ای است که […]

  ادامه ...

 • هر کس تو را شناخت غم از جان و سر نداشتسر داد و سر ز پای تو یک لحظه برنداشتعشق رخت به خرمن عشاق بیقرارافروخت آتشی که خموشی دگر نداشتای […] 0

  شعر در وصف امام علی شاهکار خلقت

  هر کس تو را شناخت غم از جان و سر نداشتسر داد و سر ز پای تو یک لحظه برنداشتعشق رخت به خرمن عشاق بیقرارافروخت آتشی که خموشی دگر نداشتای […]

  ادامه ...

 • علی (ع) خورشیدوار از گریبان «کعبه» سر برمیآورد، در آسمان وحی به گردش میآید، و سورهی علق و دیگر آیات قرآنی جذبش میکند. نوزاد کعبه ایمان خود به خدای کعبه […] 0

  حضرت علی طلوع خورشید از افق کعبه

  علی (ع) خورشیدوار از گریبان «کعبه» سر برمیآورد، در آسمان وحی به گردش میآید، و سورهی علق و دیگر آیات قرآنی جذبش میکند. نوزاد کعبه ایمان خود به خدای کعبه […]

  ادامه ...

 • با آن که «امامه» در تنظیم خانه و سرپرستی فرزندان امام علی علیه السلام نهایت مراقبت را به کار می برد، ولی متأسفانه او نمی توانست امام علی علیه السلام […] 0

  ازدواج امام علی با ام البنین

  با آن که «امامه» در تنظیم خانه و سرپرستی فرزندان امام علی علیه السلام نهایت مراقبت را به کار می برد، ولی متأسفانه او نمی توانست امام علی علیه السلام […]

  ادامه ...

 • مهمترین درسی که در دانشگاه علی علیه السلام تدریس و به وسیله اساتیدش عملا تفسیر می شود، شهادت است. آغاز این درس، شهادت به اینکه جز الله که خدای یکتاست […] 0

  مهمترین درس دانشگاه امام علی

  مهمترین درسی که در دانشگاه علی علیه السلام تدریس و به وسیله اساتیدش عملا تفسیر می شود، شهادت است. آغاز این درس، شهادت به اینکه جز الله که خدای یکتاست […]

  ادامه ...

 • حضرت علی علیه السلام در ۲۱ رمضان سال چهلم هجری به شهادت[صفحه ۳۸]رسیدند. حضرت عباس علیه السلام که در چهارم شعبان ۲۶ هجری به دنیا آوردهاند، به هنگام شهادت پدرش […] 0

  عباس در شب شهادت پدر

  حضرت علی علیه السلام در ۲۱ رمضان سال چهلم هجری به شهادت[صفحه ۳۸]رسیدند. حضرت عباس علیه السلام که در چهارم شعبان ۲۶ هجری به دنیا آوردهاند، به هنگام شهادت پدرش […]

  ادامه ...

 • روزی علی علیه السلام به عقیل فرمود: انظر لی امرئه قد ولدتها الفحوله من العرب لأتزوجها فتلدلی علاما فارسا: برای من در نظر بگیر زنی از برگزیدگان عرب تا او […] 0

  فاطمه ام البنین

  روزی علی علیه السلام به عقیل فرمود: انظر لی امرئه قد ولدتها الفحوله من العرب لأتزوجها فتلدلی علاما فارسا: برای من در نظر بگیر زنی از برگزیدگان عرب تا او […]

  ادامه ...

 • کنیزی به نام تکتم که از شرافتمندان عجم به شمار میرفته است .برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲ 0

  مادر امام رضا

  کنیزی به نام تکتم که از شرافتمندان عجم به شمار میرفته است .برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

  ادامه ...

 • لیلی بنت مسعود ارمنیه تمیمیه نیز یکی دیگر از همسران حضرت علی علیه السلام بود که دو فرزند پسر حاصل این ازدواج بوده است. (۲)برگرفته از کتاب ابوالفضل العباس علیه […] 0

  همسر امام علی لیلی

  لیلی بنت مسعود ارمنیه تمیمیه نیز یکی دیگر از همسران حضرت علی علیه السلام بود که دو فرزند پسر حاصل این ازدواج بوده است. (۲)برگرفته از کتاب ابوالفضل العباس علیه […]

  ادامه ...

 • معاویه و بنی امیه در رأس گروههای مخالف حکومت امیرالمؤمنین بودند. آنها با پیامبر هم دشمن بودند. اسلام را هم قبول نداشتند. آنها تا توانستند با پیامبر مبارزه کردند. اما […] 0

  مخالفان حکومت امام علی معاویه و بنی امیه

  معاویه و بنی امیه در رأس گروههای مخالف حکومت امیرالمؤمنین بودند. آنها با پیامبر هم دشمن بودند. اسلام را هم قبول نداشتند. آنها تا توانستند با پیامبر مبارزه کردند. اما […]

  ادامه ...