آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • ام البنین علیهاالسلام از همان روزهای اول زندگی مشترک با حضرت علی علیه السلام به جای انتخاب راهی که اکثر زن پدرها و نامادریها میپیمایند، بر آن بود که جای […] 0

  ام البنین و فرزندان فاطمه

  ام البنین علیهاالسلام از همان روزهای اول زندگی مشترک با حضرت علی علیه السلام به جای انتخاب راهی که اکثر زن پدرها و نامادریها میپیمایند، بر آن بود که جای […]

  ادامه ...

 • حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را از ذکور و اناث به قول شیخ مفید بیست و هفت تن فرزند بود،که ازجمله آنهاعبّاس و جعفر و عثمان و عبد اللّه اکبر […] 0

  پدر حضرت عباس

  حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را از ذکور و اناث به قول شیخ مفید بیست و هفت تن فرزند بود،که ازجمله آنهاعبّاس و جعفر و عثمان و عبد اللّه اکبر […]

  ادامه ...

 • مادر آن جناب فاطمه دختر حَزام کلابیّه بود که بعدها به اُمّ البنین معروف شد.مورّخین نوشته اند که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به برادر خود عقیل فرمود:تو به انساب […] 0

  مادر حضرت اباالفضل علیه السلام

  مادر آن جناب فاطمه دختر حَزام کلابیّه بود که بعدها به اُمّ البنین معروف شد.مورّخین نوشته اند که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به برادر خود عقیل فرمود:تو به انساب […]

  ادامه ...

 • اینها در نتیجه توطئه شوم حکمیت پدید آمدند. آنها نردبان موفقیت معاویه شدند. همین ها بودند که امام را بر قبول حکمیت، مجبور کردند و همین ها بودند که ابوموسی […] 0

  مخالفان حکومت امام علی خوارج

  اینها در نتیجه توطئه شوم حکمیت پدید آمدند. آنها نردبان موفقیت معاویه شدند. همین ها بودند که امام را بر قبول حکمیت، مجبور کردند و همین ها بودند که ابوموسی […]

  ادامه ...

 • یکی از مهم ترین اهدافی که امیرالمؤمنین (ع) دنبال می کرد، بالا بردن آگاهی ها و شعور سیاسی امت بود.شعور سیاسی این است که مردم مسئولیت ها را درک کنند […] 0

  آگاهی سیاسی در حکومت امام علی

  یکی از مهم ترین اهدافی که امیرالمؤمنین (ع) دنبال می کرد، بالا بردن آگاهی ها و شعور سیاسی امت بود.شعور سیاسی این است که مردم مسئولیت ها را درک کنند […]

  ادامه ...

 • علی (ع) خورشیدوار از گریبان «کعبه» سر برمیآورد، در آسمان وحی به گردش میآید، و سورهی علق و دیگر آیات قرآنی جذبش میکند. نوزاد کعبه ایمان خود به خدای کعبه […] 0

  حضرت علی طلوع خورشید از افق کعبه

  علی (ع) خورشیدوار از گریبان «کعبه» سر برمیآورد، در آسمان وحی به گردش میآید، و سورهی علق و دیگر آیات قرآنی جذبش میکند. نوزاد کعبه ایمان خود به خدای کعبه […]

  ادامه ...

 • بسم الله الرحمن الرحیمزنی از برگزیدگان عرب، برای همسری من برگزین، که فرزندی دلاور برایم بزاید. [۵] .این سخن علی علیه السلام بود که به برادرش عقیل فرمود.عقیل که از […] 0

  مادر حضرت ابوالفضل ام البنین

  بسم الله الرحمن الرحیمزنی از برگزیدگان عرب، برای همسری من برگزین، که فرزندی دلاور برایم بزاید. [۵] .این سخن علی علیه السلام بود که به برادرش عقیل فرمود.عقیل که از […]

  ادامه ...

 • فاطمه زهرا (س) از دنیا رفته و علی و فرزندانش را در ماتمی سخت فرو برده بود.ممکن نبود که امیرالمؤمنین تا آخر عمر همسر نگیرد و خود عهده دار تربیت […] 0

  ازدواج امیرالمؤمنین و ام البنین

  فاطمه زهرا (س) از دنیا رفته و علی و فرزندانش را در ماتمی سخت فرو برده بود.ممکن نبود که امیرالمؤمنین تا آخر عمر همسر نگیرد و خود عهده دار تربیت […]

  ادامه ...

 • «عقیل»، بلافاصله، برای انجام دستور برادرش امام علی علیه السلام، به منزل «ام البنین» علیهاالسلام رفت. أهل خانه که «عقیل» را به خوبی می شناختند، مقدش را گرامی داشتند، ولی […] 0

  خواستگاری و ازدواج امام علی

  «عقیل»، بلافاصله، برای انجام دستور برادرش امام علی علیه السلام، به منزل «ام البنین» علیهاالسلام رفت. أهل خانه که «عقیل» را به خوبی می شناختند، مقدش را گرامی داشتند، ولی […]

  ادامه ...

 • کنیزی به نام تکتم که از شرافتمندان عجم به شمار میرفته است .برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲ 0

  مادر امام رضا

  کنیزی به نام تکتم که از شرافتمندان عجم به شمار میرفته است .برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

  ادامه ...