آرشیو آداب زیارت

 • ای که خورشید زند بوسه به خاکت ز ادبز فروغ تو کند جلوهگری ماه به شبتویی آن گل که ز پیدایش گلزار وجودبلبلان یکسره خوانند به نام تو خطبنیست در […] 0

  متن صلوات خواجه نصیر در باره حضرت ابوالفضل

  ای که خورشید زند بوسه به خاکت ز ادبز فروغ تو کند جلوهگری ماه به شبتویی آن گل که ز پیدایش گلزار وجودبلبلان یکسره خوانند به نام تو خطبنیست در […]

  ادامه ...

 • روشن است که زیارت مرقد مطهر حضرت عباس علیه السلام که از اولیای بزرگ خداست، به ویژه اگر با معرفت باشد، دارای پاداش عظیم و استثنایی است، مطابق روایات، امام […] 0

  پاداش زیارت مرقد مطهر حضرت عباس

  روشن است که زیارت مرقد مطهر حضرت عباس علیه السلام که از اولیای بزرگ خداست، به ویژه اگر با معرفت باشد، دارای پاداش عظیم و استثنایی است، مطابق روایات، امام […]

  ادامه ...

 • طریق اول: ابتدا باید چهار شب چهارشنبهای را برگزیند که دو شب چهارشنبه آن در نیمهی اول ماه بعدی قرار داشته باشد که به چهارده روزهی اول ماه بعدی میرسد. […] 0

  عرض حاجت به حضرت ابالفضل

  طریق اول: ابتدا باید چهار شب چهارشنبهای را برگزیند که دو شب چهارشنبه آن در نیمهی اول ماه بعدی قرار داشته باشد که به چهارده روزهی اول ماه بعدی میرسد. […]

  ادامه ...

 • در اسلام گناهی بزرگتر از شرک وجود ندارد، زیرا خداوند می فرماید: «ان الشرک لظلم عظیم» از این جهت هر خواسته و عملی که از انسان سر[صفحه ۱۲۴]بزند که مستلزم […] 0

  توسل به معصومین

  در اسلام گناهی بزرگتر از شرک وجود ندارد، زیرا خداوند می فرماید: «ان الشرک لظلم عظیم» از این جهت هر خواسته و عملی که از انسان سر[صفحه ۱۲۴]بزند که مستلزم […]

  ادامه ...

 • در زیارت نامه هائی که از معصومین علیه السلام رسیده تا در مشاهده مشرفه قرائت کنند، نحوه توسل را پیشوایان به پیروان خود آموخته اند و در همه آنها خواسته […] 0

  نحوه توسل به اهل بیت

  در زیارت نامه هائی که از معصومین علیه السلام رسیده تا در مشاهده مشرفه قرائت کنند، نحوه توسل را پیشوایان به پیروان خود آموخته اند و در همه آنها خواسته […]

  ادامه ...

 • تاریخ نجف اشرف و حیره، ص ۱۷۷، از مرحوم سید عبدالحجه بلاغی.شهر لکنهو: در این شهر شبیه روضه و مقبرهی جمیع شهدا از کربلای معلی و روضهی منورهی حضرت سیدالشهداء […] 0

  شبه روضه نجف اشرف در شهر لکنهو

  تاریخ نجف اشرف و حیره، ص ۱۷۷، از مرحوم سید عبدالحجه بلاغی.شهر لکنهو: در این شهر شبیه روضه و مقبرهی جمیع شهدا از کربلای معلی و روضهی منورهی حضرت سیدالشهداء […]

  ادامه ...

 • فضاحت اعمال متوکل، خلیفهی مشهور و سفاک عباسی، نسبت به قبور کربلا، در همهی بلاد پخش گردید تا به آفریقا رسید. زید مجنون، که فردی عالم و فاضل و ادیب […] 0

  زیارت زید مجنون زمان متوکل

  فضاحت اعمال متوکل، خلیفهی مشهور و سفاک عباسی، نسبت به قبور کربلا، در همهی بلاد پخش گردید تا به آفریقا رسید. زید مجنون، که فردی عالم و فاضل و ادیب […]

  ادامه ...

 • که قافلهای از خراسان به کرمان میرفت که دزدان به آنها حمله کردند و مردی از آنها را گرفتند و به زیادی مال متهم کردند و او را عذاب کردند […] 0

  فدیه و توسل به امام رضا

  که قافلهای از خراسان به کرمان میرفت که دزدان به آنها حمله کردند و مردی از آنها را گرفتند و به زیادی مال متهم کردند و او را عذاب کردند […]

  ادامه ...

 • مقتول سمّ اشقیا آه و واویلاشد قبله هشتم رضا آه و واویلاچو خواست بیرون از وطن ، آید آن سرورز فرقتش بر سر زنان ، آل پیغمبریک جا تقیّ از […] 0

  در عزای هشتمین ستاره ولایت و امامت

  مقتول سمّ اشقیا آه و واویلاشد قبله هشتم رضا آه و واویلاچو خواست بیرون از وطن ، آید آن سرورز فرقتش بر سر زنان ، آل پیغمبریک جا تقیّ از […]

  ادامه ...

 • آداب زیارت امام هشتم ۷زائران ارض اقدس و راهیان مشهد رضوی ، پیش از آنکه سر بر آستان ملک پاسبان سلطان خراسان ، حضرت علی بن موسی الرّضا ( علیه […] 0

  آداب زیارت

  آداب زیارت امام هشتم ۷زائران ارض اقدس و راهیان مشهد رضوی ، پیش از آنکه سر بر آستان ملک پاسبان سلطان خراسان ، حضرت علی بن موسی الرّضا ( علیه […]

  ادامه ...