آرشیو موقوفات و رقبات

 • از جمله سقاخانههای قدیمی و دایر تهران است که پشت مسجد ساعت مشیرالسلطنه [مسجد الاقصای کنونی] قرار گرفته است. بنابر اظهارات کسبه قدیمی محل، قدمت این سقاخانه معادل با خود […] 0

  سقاخانه مشیر تهران

  از جمله سقاخانههای قدیمی و دایر تهران است که پشت مسجد ساعت مشیرالسلطنه [مسجد الاقصای کنونی] قرار گرفته است. بنابر اظهارات کسبه قدیمی محل، قدمت این سقاخانه معادل با خود […]

  ادامه ...

 • واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […] 0

  سقاخانه پامنار تهران

  واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […]

  ادامه ...

 • هیئت ابوالفضلی و درمانگاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) و زائرسرای آن حضرت (ع)سه مرکز یاد شده در فوق، تشکیل یک مجتمع را میدهند. معروف است که سابقهی بنای این مکان […] 0

  مجتمع مذهبی ابوالفضلی نیشابور

  هیئت ابوالفضلی و درمانگاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) و زائرسرای آن حضرت (ع)سه مرکز یاد شده در فوق، تشکیل یک مجتمع را میدهند. معروف است که سابقهی بنای این مکان […]

  ادامه ...

 • هیئت جاننثاران اهل بیت (ع) (فهرج) در ضمن نامهای تاریخچهی اجمالی حسینیهی بزرگ ابوالفضل العباس (ع) را به خدمت حجتالاسلام آقای حاج سید اباالفضل مدرسی یزدی مرقوم داشتهاند. ایشان هم […] 0

  حسینیه بزرگ اباالفضل العباس فهرج

  هیئت جاننثاران اهل بیت (ع) (فهرج) در ضمن نامهای تاریخچهی اجمالی حسینیهی بزرگ ابوالفضل العباس (ع) را به خدمت حجتالاسلام آقای حاج سید اباالفضل مدرسی یزدی مرقوم داشتهاند. ایشان هم […]

  ادامه ...

 • ۱٫ سقاخانهی ابوالفضل العباس (ع) که تاریخچهی آن نوشته شده است.۲٫ سقاخانه باب الحوائج خیابان سی متری رو به روی مسجد آیه الله انصاری.۳٫ سقاخانه قمر بنیهاشم بانی آن مرحوم […] 0

  سقاخانه هایی در اهواز به نام سقای کربلا

  ۱٫ سقاخانهی ابوالفضل العباس (ع) که تاریخچهی آن نوشته شده است.۲٫ سقاخانه باب الحوائج خیابان سی متری رو به روی مسجد آیه الله انصاری.۳٫ سقاخانه قمر بنیهاشم بانی آن مرحوم […]

  ادامه ...

 • بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی 0

  آب سقایت و سقاخانه ها

  بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

  ادامه ...

 • اشارهچنان که گذشت، شهر ری که در مجاورت تهران قرار دارد زمانی یکی از نقاط بسیار آباد و مهم ایران به شمار میآید. ولی در اثر حمله مغول و سوانح […] 0

  سقاخانه های شهر ری

  اشارهچنان که گذشت، شهر ری که در مجاورت تهران قرار دارد زمانی یکی از نقاط بسیار آباد و مهم ایران به شمار میآید. ولی در اثر حمله مغول و سوانح […]

  ادامه ...

 • علامه سید محمد بن سید مهدی قزوینی در کتاب (طروس الانشاء) که نسخهای خطی است میگوید:در سال ۱۳۰۶ هـ. ق نهر حسینیه قطع شد و مردم کربلا از کم آبی […] 0

  کندن نهر در اراضی نقیب سید سلمان

  علامه سید محمد بن سید مهدی قزوینی در کتاب (طروس الانشاء) که نسخهای خطی است میگوید:در سال ۱۳۰۶ هـ. ق نهر حسینیه قطع شد و مردم کربلا از کم آبی […]

  ادامه ...

 • ده شیر ، آبادی مشهور ، اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع شده است . نام ده شیر در کتب ، به صورت قریه شیر […] 0

  قدمگاه ده شیر فراشاه

  ده شیر ، آبادی مشهور ، اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع شده است . نام ده شیر در کتب ، به صورت قریه شیر […]

  ادامه ...

 • در جنوب شهر شوشتر ، پس از خرابه های حصار شهر ، در پشت بقعه امامزاده عبد اللّه ، کمی دورتر از پلهای شاه علی و لشکر ، بقعه إمام […] 0

  بقعه إمام رضا دیمی

  در جنوب شهر شوشتر ، پس از خرابه های حصار شهر ، در پشت بقعه امامزاده عبد اللّه ، کمی دورتر از پلهای شاه علی و لشکر ، بقعه إمام […]

  ادامه ...