آرشیو موقوفات و رقبات

 • که به نشانی خیابان مولوی [اسماعیل بزاز سابق] کوچه مسجد قرار گرفته است. تاریخ ساخت بنای این سقاخانه سال ۱۳۵۶ هجری قمری ذکر شده است. (حسینی بلاغی: ۱۳۵۰، ص ۱۳ […] 0

  سقاخانه مسجد باب الحق تهران

  که به نشانی خیابان مولوی [اسماعیل بزاز سابق] کوچه مسجد قرار گرفته است. تاریخ ساخت بنای این سقاخانه سال ۱۳۵۶ هجری قمری ذکر شده است. (حسینی بلاغی: ۱۳۵۰، ص ۱۳ […]

  ادامه ...

 • در خارج شهر شوشتر ، در شرق بقعه سیّد محمّد گیاهخوار و غرب بقعه صاحب الزمان و تقریباً مشرف به رودخانه شطیط بقعه دیگر إمام رضا دیمی واقع است . […] 0

  بقعه دیگر إمام رضا دیمی

  در خارج شهر شوشتر ، در شرق بقعه سیّد محمّد گیاهخوار و غرب بقعه صاحب الزمان و تقریباً مشرف به رودخانه شطیط بقعه دیگر إمام رضا دیمی واقع است . […]

  ادامه ...

 • که در خیابان مصطفی خمینی [سیروس سابق] کوچه شهید محمد حسین افشار [پروفسور شهاب سابق] جنب مسجد چهار سادات، قرار دارد. مکان این سقاخانه به انظمام دو باب مغازه، از […] 0

  سقاخانه مسجد تهران

  که در خیابان مصطفی خمینی [سیروس سابق] کوچه شهید محمد حسین افشار [پروفسور شهاب سابق] جنب مسجد چهار سادات، قرار دارد. مکان این سقاخانه به انظمام دو باب مغازه، از […]

  ادامه ...

 • اشارهقال الله العظیم فی کتابه الحکیم: «اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله […] 0

  آب سقایت و سقاخانه ها

  اشارهقال الله العظیم فی کتابه الحکیم: «اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله […]

  ادامه ...

 • قطب راوندی روایت کرده از ابراهیم بن موسی که او روزی در مسجد رضا (ع) در خراسان گفت از حضرت سوالات زیادی پرسیدم و چیزهای زیادی از ایشان خواستم . […] 0

  مسجد رضا(ع) در مشهد

  قطب راوندی روایت کرده از ابراهیم بن موسی که او روزی در مسجد رضا (ع) در خراسان گفت از حضرت سوالات زیادی پرسیدم و چیزهای زیادی از ایشان خواستم . […]

  ادامه ...

 • که در خیابان چراغ برق و تقریبا مقابل بازار بزرگ تهران قرار دارد. بنای ساده و مکعب شکل این سقاخانه فاقد مشخصه تزیینی است. محلیها قدمت بیش[صفحه ۲۳۵]از ۳۰ سال […] 0

  سقاخانه خیابان چراغ برق

  که در خیابان چراغ برق و تقریبا مقابل بازار بزرگ تهران قرار دارد. بنای ساده و مکعب شکل این سقاخانه فاقد مشخصه تزیینی است. محلیها قدمت بیش[صفحه ۲۳۵]از ۳۰ سال […]

  ادامه ...

 • اشارهقال الله العظیم فی کتابه الحکیم: «اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله […] 0

  آب سقایت و سقاخانه ها

  اشارهقال الله العظیم فی کتابه الحکیم: «اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله […]

  ادامه ...

 • آدمی در شرایط معمولی قدر آب را نمیداند، حتی دقیقترین و تجربیترین دانشمندان نیز از کنار این گوهر حیات به سادگی میگذرند. آنها حداکثر خواهند گفت که آب مرکب است […] 0

  سقاخانه ابوالفضل العباس اهواز

  آدمی در شرایط معمولی قدر آب را نمیداند، حتی دقیقترین و تجربیترین دانشمندان نیز از کنار این گوهر حیات به سادگی میگذرند. آنها حداکثر خواهند گفت که آب مرکب است […]

  ادامه ...

 • سومین بقعه ای که در خوزستان به نام إمام رضا دیمی مشهور است در دزفول واقع شده است . این بقعه در ضلع شرقی شهر دزفول ، نزدیک میدان بزرگ […] 0

  بقعه سوم إمام رضاعلیه السلام

  سومین بقعه ای که در خوزستان به نام إمام رضا دیمی مشهور است در دزفول واقع شده است . این بقعه در ضلع شرقی شهر دزفول ، نزدیک میدان بزرگ […]

  ادامه ...

 • هیئت ابوالفضلی و درمانگاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) و زائرسرای آن حضرت (ع)سه مرکز یاد شده در فوق، تشکیل یک مجتمع را میدهند. معروف است که سابقهی بنای این مکان […] 0

  مجتمع مذهبی ابوالفضلی نیشابور

  هیئت ابوالفضلی و درمانگاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) و زائرسرای آن حضرت (ع)سه مرکز یاد شده در فوق، تشکیل یک مجتمع را میدهند. معروف است که سابقهی بنای این مکان […]

  ادامه ...