آرشیو موقوفات و رقبات

 • در زمانهای قدیم، این مکان حسینیه بوده که تا حدود ۷۰ سال قبل ساختمانش مشتمل بر دو صفه بوده است: یکی سمت غرب سقاخانه با دو باریکهی مجاور و وصل[صفحه […] 0

  سابقه سقاخانه های قمر بنی هاشم

  در زمانهای قدیم، این مکان حسینیه بوده که تا حدود ۷۰ سال قبل ساختمانش مشتمل بر دو صفه بوده است: یکی سمت غرب سقاخانه با دو باریکهی مجاور و وصل[صفحه […]

  ادامه ...

 • برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […] 0

  امام زاده شاه سید علی در قم

  برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […]

  ادامه ...

 • ۱٫ عباسیهی اهواز، خیابان فردوسی بازار زرگرها.۲٫ مسجد حضرت ابوالفضل، کمپلو، خیابان کیان.۳٫ حسینیه ابوالفضل العباس، خیابان خاقانی چهارراه دیدهبان.۴٫ هیئت عزاداران قمر بنیهاشم، خیابان امام جنب بیمارستان آریا.۵٫ مسجد […] 0

  اسامی اماکن در اهواز به نام حضرت عباس

  ۱٫ عباسیهی اهواز، خیابان فردوسی بازار زرگرها.۲٫ مسجد حضرت ابوالفضل، کمپلو، خیابان کیان.۳٫ حسینیه ابوالفضل العباس، خیابان خاقانی چهارراه دیدهبان.۴٫ هیئت عزاداران قمر بنیهاشم، خیابان امام جنب بیمارستان آریا.۵٫ مسجد […]

  ادامه ...

 • که در خیابان مهدیخانی، پشت مسجد قندی قرار گرفته است. این سقاخانه کوچک و ساده، مشخصهی خاصی ندارد. قدمتش بیش از ۳۵ سال را برای صورت فعلی این بنا تخمین […] 0

  سقاخانه مسجد قندی تهران

  که در خیابان مهدیخانی، پشت مسجد قندی قرار گرفته است. این سقاخانه کوچک و ساده، مشخصهی خاصی ندارد. قدمتش بیش از ۳۵ سال را برای صورت فعلی این بنا تخمین […]

  ادامه ...

 • عن الاعمش قال: رایت جاریه سوداء تسقی الماء و هی تقول: اشربوا حبا لعلی بن ابیطالب (ع) و کانت عمیاء، قال: فرایتها بمکه بصیره تسقی الماء و هی تقول: اشربوا […] 0

  سقای کنیز

  عن الاعمش قال: رایت جاریه سوداء تسقی الماء و هی تقول: اشربوا حبا لعلی بن ابیطالب (ع) و کانت عمیاء، قال: فرایتها بمکه بصیره تسقی الماء و هی تقول: اشربوا […]

  ادامه ...

 • واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […] 0

  سقاخانه پامنار تهران

  واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […]

  ادامه ...

 • تاریخچهی این حسینیه به وسیلهی عالم فاضل دانشمند محترم حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم قزوینی [۲۴۵] دامت برکاته به انتشارات مکتبالحسین (ع) رسیده است بدین وسیله این موسسه […] 0

  حسینیه عباسیه کویت

  تاریخچهی این حسینیه به وسیلهی عالم فاضل دانشمند محترم حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم قزوینی [۲۴۵] دامت برکاته به انتشارات مکتبالحسین (ع) رسیده است بدین وسیله این موسسه […]

  ادامه ...

 • اشارهچنان که گذشت، شهر ری که در مجاورت تهران قرار دارد زمانی یکی از نقاط بسیار آباد و مهم ایران به شمار میآید. ولی در اثر حمله مغول و سوانح […] 0

  سقاخانه های شهر ری

  اشارهچنان که گذشت، شهر ری که در مجاورت تهران قرار دارد زمانی یکی از نقاط بسیار آباد و مهم ایران به شمار میآید. ولی در اثر حمله مغول و سوانح […]

  ادامه ...

 • در فاصله بیست و شش کیلومتری شهر کنونی نیشابور منطقه ای موسوم به قدمگاه علی بن موسی الرضاعلیه السلام است که بر اثر کثرت استعمال به قدمگاه معروف شده است […] 0

  قدمگاه نیشابور

  در فاصله بیست و شش کیلومتری شهر کنونی نیشابور منطقه ای موسوم به قدمگاه علی بن موسی الرضاعلیه السلام است که بر اثر کثرت استعمال به قدمگاه معروف شده است […]

  ادامه ...

 • مسجد وصف شده در طول سال بخصوص فصل پاییز و ماه مبارک رمضان عموما، و لیالی قدر خصوصا، و ماه محرمالحرام به ویژه شبهای تاسوعا و عاشورا و سیزدهم و […] 0

  موقعیت اجتماعی مسجد ابوالفضل در گوگان

  مسجد وصف شده در طول سال بخصوص فصل پاییز و ماه مبارک رمضان عموما، و لیالی قدر خصوصا، و ماه محرمالحرام به ویژه شبهای تاسوعا و عاشورا و سیزدهم و […]

  ادامه ...