آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • نمیخواهیم بگوییم خانه او محقر بود . کوخ نبود و کاخ هم نبود . نسبتاٌ وسیع و مرکز آمد و شدها بود . چه بسیار از جلسات درسی که در […] 0

  خانه و زندگی امام رضا

  نمیخواهیم بگوییم خانه او محقر بود . کوخ نبود و کاخ هم نبود . نسبتاٌ وسیع و مرکز آمد و شدها بود . چه بسیار از جلسات درسی که در […]

  ادامه ...

 • زینب کبری (س) اعلا درجهی رضا و تسلیم را دارا و حائز بود. زنی که شوهرش بحرالجود، عبدالله بن جعفر، بود و خانهاش بعد از منزل خلفا و ملوک در […] 0

  زهد علیا مخدره زینب

  زینب کبری (س) اعلا درجهی رضا و تسلیم را دارا و حائز بود. زنی که شوهرش بحرالجود، عبدالله بن جعفر، بود و خانهاش بعد از منزل خلفا و ملوک در […]

  ادامه ...

 • ای طبیب دردمندانای پناه خاص و عام کن نظر بر دوستانحق ابت اول امامیا ابوالفضل السلامای پناه خاص و عامبند اول:میکند از دل و جان ورد زبان، غمزده «وصاف» حزین، […] 0

  رشادت و شهادت آقا قمر بنیهاشم

  ای طبیب دردمندانای پناه خاص و عام کن نظر بر دوستانحق ابت اول امامیا ابوالفضل السلامای پناه خاص و عامبند اول:میکند از دل و جان ورد زبان، غمزده «وصاف» حزین، […]

  ادامه ...

 • یکی از اخلاق پسندیده اسلامی عیادت از بیماران و به طور کلی دید و بازدید در میان مؤمنین است ، در تاریخ حضرت امام رضا (ع) وارد شده که آن […] 0

  امام رضا و عیادت از مریض

  یکی از اخلاق پسندیده اسلامی عیادت از بیماران و به طور کلی دید و بازدید در میان مؤمنین است ، در تاریخ حضرت امام رضا (ع) وارد شده که آن […]

  ادامه ...

 • مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه تعالی علیهم به نقل از یسع بن حمزه – که یکی از اصحاب حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام است […] 0

  امام رضا و حفظ آبرو در سخاوت

  مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه تعالی علیهم به نقل از یسع بن حمزه – که یکی از اصحاب حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام است […]

  ادامه ...

 • علم عباس چشمه سار عطا ابوالفضل العباس علیه السلام ، استعدادی شگرف و قابلیتی فراوان در فراگیری معارف الهی داشت، نزد استادی درس گرفت که منبع علم الهی و یگانه […] 0

  علم عباس چشمه سار عطا

  علم عباس چشمه سار عطا ابوالفضل العباس علیه السلام ، استعدادی شگرف و قابلیتی فراوان در فراگیری معارف الهی داشت، نزد استادی درس گرفت که منبع علم الهی و یگانه […]

  ادامه ...

 • علم و دانش ماه هاشمی حضرت ابوالفضل علیه السلام که برخوردار از استعدادی شگرف و قابلیتی عظیم برای گرفتن معارف الهی بود، نزد استادی درس آموخت که منبع علم الهی، […] 0

  علم و دانش ماه هاشمی

  علم و دانش ماه هاشمی حضرت ابوالفضل علیه السلام که برخوردار از استعدادی شگرف و قابلیتی عظیم برای گرفتن معارف الهی بود، نزد استادی درس آموخت که منبع علم الهی، […]

  ادامه ...

 • در آنصبح آفتابی ، مکهاین قبله گاه دل هااز نوه محمّد استقبال می کرد . شترها بوی نزدیکی وطن را حس می کردند . پرسش ها ، مانند حباب هایی […] 0

  راهنمایی امام رضا جهت تشخیص راه درست

  در آنصبح آفتابی ، مکهاین قبله گاه دل هااز نوه محمّد استقبال می کرد . شترها بوی نزدیکی وطن را حس می کردند . پرسش ها ، مانند حباب هایی […]

  ادامه ...

 • رسول اکرم (ص) فرمود:«عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابیطالب (ع)» [۸۴] .سر فصل و عنوان پروندهی مومن، محبت نسبت به علی بن ابیطالب (ع) است.«یا علی لا یحبک الا […] 0

  دوستی و ولای امیرالمومنین علی

  رسول اکرم (ص) فرمود:«عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابیطالب (ع)» [۸۴] .سر فصل و عنوان پروندهی مومن، محبت نسبت به علی بن ابیطالب (ع) است.«یا علی لا یحبک الا […]

  ادامه ...

 • امام همانگونه که در شأن و موقعیت اوست زندگیش الگوی زندگیاسلامی بود آن کس که میخواست زندگی خود را در آن شرایط با زندگی پیامبر (ص) تطبیق داده و به […] 0

  الگوی زندگی امام رضا

  امام همانگونه که در شأن و موقعیت اوست زندگیش الگوی زندگیاسلامی بود آن کس که میخواست زندگی خود را در آن شرایط با زندگی پیامبر (ص) تطبیق داده و به […]

  ادامه ...