آرشیو گسترش و ترویج علوم

 • مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع) اگر بخواهیم مقام و منزلت حضرت عباس (ع) را از دیدگاه امامان معصوم (ع) دریابیم، کافی است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت […] 0

  مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع)

  مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع) اگر بخواهیم مقام و منزلت حضرت عباس (ع) را از دیدگاه امامان معصوم (ع) دریابیم، کافی است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت […]

  ادامه ...

 • از برنامهها و جلساتی که امام در مرو داشت تشکیل جلسات علمی و برنامههای مناظره و احتجاج بود . مأمون علمای مختلف را جمع میکرد و مجالسی از بحث و […] 0

  جلسات علمی امام رضا

  از برنامهها و جلساتی که امام در مرو داشت تشکیل جلسات علمی و برنامههای مناظره و احتجاج بود . مأمون علمای مختلف را جمع میکرد و مجالسی از بحث و […]

  ادامه ...

 • سیره عملی حضرت اباالفضل العباس (ع)   تک سوار مرکب عشق و وفا علامه شیخ عبد الواحد مظفر درباره مقام حضرت قمر بنی هاشم چنین می نویسد: عباس از فقهای […] 0

  سیره عملی حضرت اباالفضل العباس (ع)

  سیره عملی حضرت اباالفضل العباس (ع)   تک سوار مرکب عشق و وفا علامه شیخ عبد الواحد مظفر درباره مقام حضرت قمر بنی هاشم چنین می نویسد: عباس از فقهای […]

  ادامه ...

 • علم عباس چشمه سار عطا ابوالفضل العباس علیه السلام ، استعدادی شگرف و قابلیتی فراوان در فراگیری معارف الهی داشت، نزد استادی درس گرفت که منبع علم الهی و یگانه […] 0

  علم عباس چشمه سار عطا

  علم عباس چشمه سار عطا ابوالفضل العباس علیه السلام ، استعدادی شگرف و قابلیتی فراوان در فراگیری معارف الهی داشت، نزد استادی درس گرفت که منبع علم الهی و یگانه […]

  ادامه ...

 • علم و دانش ماه هاشمی حضرت ابوالفضل علیه السلام که برخوردار از استعدادی شگرف و قابلیتی عظیم برای گرفتن معارف الهی بود، نزد استادی درس آموخت که منبع علم الهی، […] 0

  علم و دانش ماه هاشمی

  علم و دانش ماه هاشمی حضرت ابوالفضل علیه السلام که برخوردار از استعدادی شگرف و قابلیتی عظیم برای گرفتن معارف الهی بود، نزد استادی درس آموخت که منبع علم الهی، […]

  ادامه ...

 • مقام علمی حضرت عباس (ع) حضرت عباس (ع) در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیرمومنان (ع) و امام حسن (ع) و […] 0

  مقام علمی حضرت عباس (ع)

  مقام علمی حضرت عباس (ع) حضرت عباس (ع) در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیرمومنان (ع) و امام حسن (ع) و […]

  ادامه ...